Villa and garden
Zdjęcia nie mogą być wykorzystane i powielane bez zgody autora [DZ U 1994 Nr 24 p. 83 z póź. zm]